Vi har fått lära oss att göra motstånd och trycka undan känslor, trots att det är vår helt naturliga läkeprocess!

Vi har fått lära oss att göra motstånd och trycka undan känslor,  som om det är något vi skäms för eller som att det är något som är fel med oss, trots att det är vår helt naturliga läkeprocess!

Igår besökte jag en sjukhusavdelning av personliga själ då min egna mormor behövde vistas där för några dagar.

Jag vill börja med att säga att jag hyser stor respekt för dem som arbetar inom vården och jag själv har alltid känt mig mycket ompysslad och fint bemött.

Men jag har föreläst på flera olika vårdinrättningar och igår blev jag starkt påmind om vikten av att kunna lyssna och att ha känslokompetens, samt vikten av att skapa utrymme för den kompetensen. Men oavsett utrymme så finns det en brist på kunskap om hur vi lyssnar på ett sätt som spar tid, lidande och känsla av hopplöshet och ensamhet. Vi måste börja se att sjukvård och friskvård är en helhet, det handlar inte enbart om att hålla kroppen vid liv, ofta måste det mentala vara med, den psykiska hälsan påverkar den fysiska hälsan.

Tänk om du skulle kunna lyssna på en medmänniska på ett sätt som frigör både oss och den vi lyssnar på från negativa känslor och tankar, istället för att vi ska försöka rätta till dem eller fundera på vad människan håller på med. För hur mycket vi än försöker göra motstånd, eller rättar till känslorna eller till och med försöker dölja eller avleda dem, så finns de ju kvar där ända tills dem har blivit lyssnade på!

  • För att visa empati så måste du inte sympatisera! Funder på vad det skulle göra för skillnad.
  • När vi lyssnar med empati och medkänsla och visar uppmärksamhet så betyder det inte att du måste vi  göra något åt dessa känslor eller försöka få stop på dem. Har du känt att du helt plötsligt tar ansvaret för en annan människas känslor och att du inte vet hur du ska bete dig för att hen ska må bra igen?!
  • För att du visa respekt för andras känslor så betyder det inte att du måste göra som de säger! Du skämmer inte bort en annan människa bara för att du lyssnar, visar närvaro, empati och respekterar deras känslor.

I går blev jag stoppad vid två tillfällen av två olika damer som också befanns sig på avdelningen pga sjukdom, deras känslor som ej blivit tillgodosedda eller lyssnade på ville komma till utryck, alltså helas.

När jag senare skulle åka tackade båda dessa personer mig och sa att jag varit deras räddning!!! 

Det blev en tankeställare och påminnelse för mig att det fortfarande finns stor okunskap och att vi fortfarande inte skapar utrymme för det som är så viktigt och kanske viktigast för hela människan möjlighet att läka sig själv.

Viktigt att komma ihåg är att vi inte alltid vet vad dessa människor har med sig i sitt bagage, men att det hjälper om de blir respekterade för de känslor som kommer upp och det vore ypperligt om varje avdelning på sjukhusen har en lyssnare som enbart arbetar med att lyssna och skapa trygghet och förutsättning för läkning.

Vi alla kommer att känna oss mycket mindre stressade och mer säkra när vi vet hur vi ska hantera våra egna, men också andras känslor. Inom vården skulle många onödiga anmälningar minska då många anmälningar handlar om stress = rädsla och jobbiga känslor!!!

Vi har fått lära oss att göra motstånd och trycka undan känslor som om det är något vi skäms för eller som att det är något som är fel med oss, trots att det är vår helt naturliga läkeprocess! 

Att utveckla sin känslokompetens med hjälp av Lyssnarskaps metod är något som alla inom yrken där vi arbetar med människor i utveckling eller friskvård/sjukvård skulle få möjlighet till. Det för att kunna ta hand om sin egen stress, samt för att förebygga sin egen och andras stress, att bearbeta, läka på alla nivåer. Det finns inget som inte har med det andra att göra.

För att i sitt bemötande och förhållningssätt kunna hjälpa, och helt naturligt kunna ge utrymme för att patienterna också ska få möjlighet att frigöra sig från sin stress. Det skulle skapa större möjlighet för läkning och tillfrisknande både psykiskt/ mentalt och fysiskt. Minska frustration, rädsla, ångest, oro,