Föreläsningar och uppdrag i er organisation

Jag når fram till er genom föreläsningar, processhandledning och samtals coachning, kurser och andra utbildningar. Med genuina beprövade verktyg för att skapa en process och ett förhållningssätt inifrån och ut.

Mina föreläsningar och seminarium innehåller praktiska övningar med delaktighet och verktyg att använda direkt. Genom att erfara och uppleva skapas det bestående förändringar att ta med in i vardagen direkt.

Jag arbetar utifrån Salutogen och Suggestopedisk syn på hälsa och utveckling.

Vid mina föreläsningar erbjuder jag teoretiska kunskaper och samtidigt praktiska verktyg att använda direkt! Dessa verktyg utvecklar ert förhållningssätt och arbetssätt på en och samma gång. Jag pratar om HUR ni kan arbeta fram ett förhållningssätt som skapar friska, mer produktiva och utvecklande arbetslag, medarbetare och chefer.

Metoden Lyssnarskap utveckla er både på individuell nivå och som team i GMO = generella motståndsresurser och SOC  = begreppet Sense of Coherence = känsla av meningsfullhet – KASAM.

Det salutogena perspektivet fokuserar kring tre grundläggande aspekter: problemlösning, generella motståndsresurser (GMR) och känsla av meningsfullhet och sammanhang (SOC). KASAM

Jag pratar Stress – all stress är negativ och nedbrytande för kroppen även om den till synes verkar positiv, stress och adrenalinkick är inte samma sak, stresshantering, ledarskap, självledarskap och medarbetarskap, ansvar, motivation, drivkraft och glädje, förhållningssätt, mötesform, delaktighet, samarbete, teambuilding, organisationsutveckling, organisatorisk och social arbetsmiljö, känslokompetens, hållbara relationer, psykiskt och fysisk hälsa.

Utbildningsfilmen Lyssnarskap det kreativa lyssnandet (21min lång) ger er en igenkänningsfaktorer, ni inspireras och får kunskaper att använda direkt. I filmen ser vi Annika Dopping – känd som Moderator, Talare och Programledare i TV 4, Annika berättar och vägleder oss genom hela filmen. Filmen innehåller också kända skådespelare som visare upp scener för att skapa en känsla och visa på budskapet. Det bjuds på en övning mitt i filmen för att ni själva ska få en känsla av vad det hela handlar om.

Jag kan ta med den i mitt program med er, filmen kan också visas fristående efter föreläsning som en påminnelse men också som en inspiration inför att till exempel påbörja ett förändringsarbete, kanske kring stresshantering, effektivare möten, öka lönsamhet, teambuildning och ledarskapskap.

Filmen kostar 1500 kr att köpa för fristående arbete, den fås med på köpet vid en föreläsning eller annat samarbete.

Föreläsningar i kreativa processer. Genom Vedic Arts metod har jag fått kunskap och erfarenhet om den kreativa process som finns i allt som är skapat och allt som vi skapar, samtidigt kan vi bli medvetna om den skapande processen i själva livet – det heter ju konsten att leva! Hur utvecklar du din kreativa sida? Hur kan du hitta din inre drive?

Jag arbetar med alla typer av organisationer. Ni är expert på er produkt och jag på min!

Jag kan skräddarsy utifrån era behov, här nedan ser ni några exempel på hur jag kan arbeta ihop med er.

Förslag: 

  • 1-2 tim föreläsning
  • 3-4 tim seminarium/halvdag      
  • 6-8 tim heldag

För längre samarbete:

  • Block: ex 2-6 halvdagar alt. 2-4 heldagar.  

Terminslånga processer där vi träffas varannan vecka ca 2- 4 tim och ni arbetar självständigt mellan tillfällena:

  • Handleda arbetsgrupper/tvärgrupper som kan processa och bearbeta frågor/teman arbeta in nytt förhållningssätt, stresshantering, mötesform, etc.
  • Timbank, vid längre processer och samtals terapi/coachning för exempelvis nyckelpersoner.

Jag kan ta tillfällig anställning per termin/tim vid behov. Lön förhandlas fram enkligt kollektivavtal.