Personlig utveckling för hela familjen

Individuell utveckling gemensamt språk!

När du tillåter ditt inre barn att leka och skapa fritt, tillåter du också ditt eget barn att göra detsamma! När du sen ser ditt barn leka och skapa fritt tillåts ditt inre barn att slappna av och utrycka sig ännu friare i konsten och livet!

Barn njuter och slappnar av när de ser att vi gör detsamma och när vi blir upptagna av oss själva genom den fria kreativa leken, de längtar efter att vi ska mötas där, där alla krav och familjeroller är befriade. Det är när ni som familj kommer i kontakt med den här frihet som ni verkligen möter varandra på lika villkor, i gemensamma utmaningar och ni har möjlighet att skapa en djupare gemenskap i familjen. Alla har nu möjlighet att växa och utvecklas utan att behöva vara fastlåsta i gamla roller och föreställningar!

Vedic Art är en fantastisk kreativ plattform/metod för utveckling av familjer och individerna i familjen. Mina utbildningar blir som en process där jag leder er genom 17 steg och var och en av er följer dem gemensamt men samtidigt helt individuellt.

I dagens samhälle har vi alla en förmåga att vara väldigt sociala på nätet, men här får ni tillfälle att vara sociala i det kreativa utrymmet, där vi kommer att beröra livet, relationer, skapandet och  individuellt växande.

Varje princip är knuten till konsten och till livet på ett naturligt sätt och jag ger exempel direkt ur livet, ni har möjlighet att reflektera var för sig och gemensamt i familjen hur mycket eller lite ni vill. Det finns inga krav eller någon som pushar utan bara den kreativa process som du går in i genom tystnad i dina målningar som kommer att vara kopplade till dig och ditt liv. Stor vikt läggs vid frihet och det obegränsade, vid begränsningar och ansvar – och att se nya möjligheter!