Lyssnarskap

Lyssnarskap

Föreläsningar, seminarier, kurser, kreativa och samverkande möten, coachning, stresshantering, handledning och samtalsterapi.

Dyrbar gåva – Lyssnarskap ger dig och den du lyssnar på utrymme att vara, att tänka, att släppa stress och komma till klarhet i sig själv. Att bearbeta gamla obearbetade upplevelser och tankar så du kan se det som är nytt och bra, se möjligheter.

Utveckla din egen förmåga att lyssna – Det är den mest dyrbar gåva du kan ha och ge. Lär dig att leda uppmärksamheten bort från hinder, stress och tänkandet och skapa möjligheter för dig att verkligen lyssna – utan att intellektet lägger sig i. Du ökar medvetenheten om vem du är, din öppenhet samt din empati, du ökar din förmåga att sätta gränser och känna vart din gräns är. Du stärker din mottaglighet och din kreativitet. Möjligheter skapas och du börjar skapa!

Du blir en problemlösare – en kreatör.

Fokusering – I Lyssnarskap kommer intellektet i bruk på ett kreativt sätt. Du blir fokuserad, tänker klara tankar och når snabbare ett bättre resultat. I möten och sammanträden blir alla delaktiga. Samarbete och de goda relationerna skapar en god tillväxtmiljö för människa och verksamhet. Ofta finns mer kompetens i en grupp än man först tror i en trygg miljö och samvaro kan den komma till utryck och bli synliggjord.

Naturlig process – Lyssnarskap utgår från vår naturliga läkningsprocess. En process som hjälper oss att bearbeta upplevelser så de blir till värdefulla erfarenheter. När vi inte respekterar, tillåter och lyssnar på våra känslor kan de leda till ohälsa, konflikter och våld. Vi kan alla utveckla just det här lyssnandet som skapar kreativitet, närvaro och frigör stress.

Du behöver inte vara utbildad terapeut för att hjälpa dig själv och andra i det naturliga lyssnandet, det handlar om ett medmännsikligt förhållningssätt som skapa förutsättning för möjligheter istället för låsningar. Att lyssna behöver nödvändigtvis inte betyda att man sympatiserar eller tycker lika, men det kan betyda att den som har det jobbigt får utrymme för att sen tänka ännu bättre och bli en god samarbetes parter.

Genomslagskraft – Genom kunskap om lyssnandes genomslagskraft inspirera jag till personlig utveckling. Verktygen är dina naturligt och blir till något du kan vara – en handlingsberedskap i alla situationer professionellt och privat. Praktiska övningar ger dig upplevelser som du själv kan bygga vidare på.

Jag arbetar med samtalsterapi, coachning, handledning och utbildning för individer och grupper, jag inspirerar med tydliga verktyg. Ett annat insiktsfullt verktyg är min filmproduktion som jag använder mig av vid föreläsningar och kurser. Filmen har jag producerat i samarbete med Annika Dopping som även medverkar i filmen tillsammans med kända skådespelare. Annika Dopping är mycket anlitad moderator och en stor inspiratör, Annika är även känd från TV 4 och hennes program Doppings styrkedroppar. Både i hennes program och hennes bok med samma namn, är jag en av 17 inspiratörer.

Lyssnarskap, när och var? 

I organisationen – Ett förhållningssätt för att få ökad effektivitet, kreativitet och närvaro vid olika former av möten och sammanträden, projekt, omorganisation, nedskärningar, vid svåra samtal, förebygga och hantera mobbning och för att lösa konflikter.

Grupputveckling för att motverka stress och skapa kreativitet och möjligheter:  skapa KASAM -känsla av sammanhang, öka ansvarskänsla, påverkan och samverkan, delaktighet, synliggör gömd kompetens. Minska och förebygg stress och utmattnings symtom, minska sjukfrånvaron, bättre relationer. För att utgå från ett salutogent förhållningssätt och lägg det som en grund i organisationen.

Lyssnarskap även när det finns en önskan om mer kreativitet och för att tjäna mer pengar och skapa dem bästa förutsättningarna för helheten, en hållbarhet.

Inom vården – ett förhållningssätt i kontakt med patienter och anhöriga, minska anmälningar och missförstånd, bättre genomslagskraft för att få patienter till tillfrisknande och mottagliga för råd.

På Förskolan och Skolan –  för att skapa ett SALUTOGENT förhållningssätt och KASAM utvecklande miljö för barn/elever och pedagoger/lärare. I samvaro med barn/elever och föräldrar och i personalgruppen för att få bättre samarbete och gemenskap. Känslokompetens för att utveckla kunskapen om hur vi människor bearbetar smärtsamma upplevelser, hur du förhåller dig till barns och även dina egna känslor och som föräldrabemötande.

I alla relationer – Lyssnarskap ett sätt att utvecklas som individ, även i dina privata relationer.

Handledning och Coachning vid: 

  • konflikter
  • omorganisationer
  • stress, utmattningssymptom och utbrändhet
  • långtidssjukskriven
  • sorgbearbetning
  • skilsmässor och separationer
  • förlust av tillit och trygghet
  • arbetslöshet och förändring
  • ekonomiska problem