Rinnie

Rinnie Crossler
A source of Inspiration

 • Föreläsare och utbildningsledare.
 • Certifierad handledare i organisatorisk och social Arbetsmiljö.
 • Diplomerad Wellness och Stress pedagog.
 • Coach och Konstpedagog.

Teori och praktiska metoder för att skapa hållbar utveckling, hållbar hälsa och hållbara relationer både för individ, gruppe och samhälle.

Jag erbjuder en revolutionerande kunskap som samtidigt är helt naturlig, det blir till något att vara istället för att göra. Det är genom den jag själv hittat modet och drivkraften att träda fram.

Jag är Diplomerad Wellness och Stresspedagogmin uppgift kan vara att hjälper och inspirerar andra medmänniskor till en förbättrad hälsa både psykiskt och fysiskt.  Att utbilda och hjälpa organisationer, dess medarbetare och ledare hur de kan tänka för att förebygga och hantera dagens stora problem med skyhöga siffror om stress och och stressrelaterade sjukskrivningar samt den ohälsa många upplever inom arbetslivet idag.

Jag är Certifierierad  Handledare i Organisatorisk och Social Arbetsmiljö.  Enligt föreskriften om de skärpta lagen i Organisatorisk och Social Arbetsmiljö.

Lyssnarskap – en egen metod

Genom önskan om att hjälpa andra, hjälpte jag mig själv först.

 • Jag var en av dem som startade Sveriges första telefonjour för föräldrar, redan i början av 90 talet,  tillsammans min coach och vän Nelly Strömberg och 20 andra fantastiska föräldrar.  Föräldrajouren var där jag först kom i kontakt med metoden som sedan kom att inspirera mig till att utveckla metoden Lyssnarskap. Jag fortsatte att utbilda mig genom självhjälpsgrupper i RC metoden både individuellt och i grupp. Dessa erfarenheter och nyvunna kunskaper ledde sedan till att jag medverkade som en av 17 inspiratörer i Annika Doppings bok; Doppings styrkedroppar och även i hennes programserie med samma namn som visats på tv 4. 
 • Annika Dopping, Nelly Strömberg och jag skapade en utbildningsfilm; Lyssnarskap det kreativa lyssnandet. 
 • Under många år arbetade jag som förskolepedagog inom förskola och skola. Åren på förskolorna har gett mig mycket och har varit en stor del av att integrera och utveckla metoden och mitt eget förhållningssätt.
 • År av företagande och ledarskap har också gett mig betydande erfarenheter av att arbeta praktiskt i arbetslivet med Lyssnarskap som metod och förhållningssätt, vid möten med medarbetare, kunder och klienter.

Vedic Art lärare / Konstpedagog

Genom eget skapande med Vedic Arts modell för personlig utveckling och mental träning har jag erövrat kunskap om kreativitet och skapande processer.

 • 1992 började jag på en Vedic Art grundkurs.  Att måla var en dröm jag haft sedan barnsben då jag ofta drömde om att bli en stor konstnär. Jag målade intensivt i många år, ofta ihop med mina barn, gick alla kurser som fanns inom Vedic Art som gav mig det jag saknat tidigare i mitt skapande; friheten och tillgång till mig själv och min egen förmåga och till min egen inre drivkraft!
 • 1998 utbildade jag mig till Vedic Art lärare och har sedan dess haft egna kurser i Vedic Art. Idag arbetar jag med grund och fortsättningskurser för barn, familjer, vuxna, jag utbildar andra att bli lärare i Vedic Art, jag coachar andra lärare, har fördjupningskurser och så målar jag själv också.
 • Flertalet konstutställningar och en konstresa till Indien i projektet Tellus Art.
 • Idag har jag EGNA KONSTRESOR till Indien ihop med Ayurvediska behandlingar och Yoga.
 • Jag arbetade som inhyrd konstpedagog på en kommunal grundskola i Botkyrka med Passion konst under fyra år.
 • Startade upp en konstnärsby i en vacker 1700 tals miljö, Näs konstby med kursverksamhet och med konstrunda två gånger per år,  julmarknader och Näsbydagen en dag fylld show och uppvisningar och konst utställningar, mat och musik där jag var konferencier.

Jag håller kurser och föreläsningar i hela landet. Jag reser gärna till varmare breddgrader och håller mina kurser tex  Kerala i södra Indien. 

Mitt måtto: Crea diem = skapa dagen