Rinnie

A source of Inspiration 

Rinnies egna utveckling är hennes drivkraft.

Här kommer den presentation som finns på hemsidan för närvarande:
Det är en gåva att få vara en del av människors personlig utveckling säger Rinnie.

Det var i början av 1990 talet som Rinnie själv började sin medvetna personliga utveckling, hon erfor för henne nya revolutionerande kunskaper som visade sig vara en grundläggande naturlig förmåga hos varje människor som hon också sen såg var en stor bristvara i dagens samhälle.

Rinnie grundar sig i väl beprövade modeller och många års egna erfarenheter samt i forskningen som idag har kommit långt inom dessa områden.

Att stå på scen eller hålla i grupper inom ledarskap, personlig utveckling, organisationsutveckling var inget som Rinnie kunde drömma i sin ungdom, skräcken att tala inför en grupp och stå på scen och tro att man har något att säga var för stor, men när drivkraften blir större ja då kan man göra vad som helst och känna sig bekväm med det också efter ett tag, säger Rinnie.

Rinnie erbjuder revolutionerande kunskap som samtidigt är helt naturlig, det blir till något att vara istället för att göra. Det är genom det hon själv hittat modet och drivkraften att träda fram.

Rinnie är utbildad:

Diplomerad Wellness och Stresspedagog, Rinnies uppgift kan vara att hjälpa och inspirera andra till en förbättrad hälsa både fysiskt och psykiskt.  Att utbilda och hjälpa organisationer, dess medarbetare och ledare hur de kan tänka för att förebygga och hantera stress och och stressrelaterade sjukskrivningar samt den ohälsa många upplever inom arbetslivet idag.

 Certifierierad  Handledare i Organisatorisk och Social Arbetsmiljö.  Enligt föreskriften om de skärpta lagen i Organisatorisk och Social Arbetsmiljö. Rinnie handleder dig som chef, ledare och medarbetare. Individuellt eller i grupp, i process samt förebyggande och åtgärdande situationer.

Rinnie har hållit i föreläsningar både för företag, större organisationer såväl som öppna kurser och föreläsningar för föreningar och privatpersoner ända sedan 1998. Ofta har dessa föreläsningar och utbildningar inneburit utvecklingsprocesser inom människor och i grupper av människor.

Rinnie har tagit fram en egen modell Lyssnarskap med verktyg för människor att utveckla sin känslokompetens och förmåga att bearbeta stress och smärtsamma upplevelser som baserar sig på en rent mänsklig förmåga,  som också är en modell för att skapa balanserad kommunikation och utvecklande relationer, grupper, utveckla sitt ledarskap, medarbetarskap och för mer kreativa och effektiva möten.

Certifierad Vedic Art konstpedagog. Rinnie är också utbildad konstpedagog genom metoden Vedic Art. Rinnie har hållit i hundratals kurser och fortbildningar för andra lärare, Rinnie har också arbetat med Vedic Art i förskolan och skolan. Rinnie är en av lärarna i Vedic Art som idag både utbildar andra till att bli lärare.

Idag håller Rinnie även digitala kurser och sköter både coachning och handledning digitalt. 

läs mer om konsten att lyssna genom Lyssnarskap det kreativa lyssnandet 

Lyssnarskap – en egen metod

Genom önskan om att hjälpa andra, hjälpte jag mig själv först.

  • Jag var en av dem som startade Sveriges första telefonjour för föräldrar, redan i början av 90 talet,  tillsammans min coach och vän Nelly Strömberg och 20 andra fantastiska föräldrar.  Föräldrajouren var där jag först kom i kontakt med metoden som sedan kom att inspirera mig till att utveckla metoden Lyssnarskap. Jag fortsatte att utbilda mig genom självhjälpsgrupper i RC metoden både individuellt och i grupp. Dessa erfarenheter och nyvunna kunskaper ledde sedan till att jag medverkade som en av 17 inspiratörer i Annika Doppings bok; Doppings styrkedroppar och även i hennes programserie med samma namn som visats på tv 4. 
  • Annika Dopping, Nelly Strömberg och jag skapade en utbildningsfilm; Lyssnarskap det kreativa lyssnandet. 
  • Under många år arbetade jag som förskolepedagog inom förskola och skola. Åren på förskolorna har gett mig mycket och har varit en stor del av att integrera och utveckla metoden och mitt eget förhållningssätt.
  • År av företagande och ledarskap har också gett mig betydande erfarenheter av att arbeta praktiskt i arbetslivet med Lyssnarskap som metod och förhållningssätt, vid möten med medarbetare, kunder och klienter.

Vedic Art lärare / Konstpedagog

Genom eget skapande med Vedic Arts modell för personlig utveckling och mental träning har jag erövrat kunskap om kreativitet och skapande processer.

  • 1992 började jag på en Vedic Art grundkurs.  Att måla var en dröm jag haft sedan barnsben då jag ofta drömde om att bli en stor konstnär. Jag målade intensivt i många år, ofta ihop med mina barn, gick alla kurser som fanns inom Vedic Art som gav mig det jag saknat tidigare i mitt skapande; friheten och tillgång till mig själv och min egen förmåga och till min egen inre drivkraft!
  • 1998 utbildade jag mig till Vedic Art lärare och har sedan dess haft egna kurser i Vedic Art. Idag arbetar jag med grund och fortsättningskurser för barn, familjer, vuxna, jag utbildar andra att bli lärare i Vedic Art, jag coachar andra lärare, har fördjupningskurser och så målar jag själv också.
  • Flertalet konstutställningar och en konstresa till Indien i projektet Tellus Art.
  • Idag har jag EGNA KONSTRESOR till Indien ihop med Ayurvediska behandlingar och Yoga.
  • Jag arbetade som inhyrd konstpedagog på en kommunal grundskola i Botkyrka med Passion konst under fyra år.
  • Startade upp en konstnärsby i en vacker 1700 tals miljö, Näs konstby med kursverksamhet och med konstrunda två gånger per år,  julmarknader och Näsbydagen en dag fylld show och uppvisningar och konst utställningar, mat och musik där jag var konferencier.

Jag håller kurser och föreläsningar i hela landet. Jag reser gärna till varmare breddgrader och håller mina kurser tex  Kerala i södra Indien. 

Mitt måtto: Crea diem = skapa dagen