Så här bevarade och utvecklade vi vår arbetsrelation och vänskapen!

Nelly och jag har känt varandra i 28 år. Vi har gått från att vara elev och lärare till att driva företag ihop, vi har stått vid varandras sida genom småbarnsår, skilsmässor, personliga kriser och växande.

Hela tiden umgåtts som väninnor och ibland även med våra familjer. Vi har arbetat aktivt med vårt förhållningssätt och hur vi bäst  tar hand om vår relation, men speciellt om vår utveckling. Vi lyckades skydda, bevara, utveckla och fördjupa, genom att leva som vi lär.

Idag driver vi var sitt företagande och har gått åt lite olika håll, men vi fortsätter att ha våra morgonmöten och stöttar varandra. Vi är varandras kollegor än idag trots att vi inte längre driver företag ihop. Vi är också vänner och gör sådant som vänner gör, roar oss och umgås med varandra.

  • Hur klarade vi det då?
  • Vad gjorde vi?
  • Hade vi bara tur och var helt förskonade från utmaningar och problematiska situationer?

Jag tror att en viktig sak är att vi haft gemensam vision eller egentligen mission som är stark! Det handlar egentligen om att få utveckla oss själva och att få dela med oss till andra, dela med oss av det som givit oss så mycket!

Det är en väldigt stark grund att stå på,  kärleken till sig själv, till varandra och till hela människligheten.

Vi har också varit envisa, envist hållit fast i vår önskan, att använda oss, än idag, av våra metoder och vårt förhållningssätt. Det hade lika gärna kunnat rinna ut i sanden om vi inte envisat oss och inte gett upp. – Men, Nä att ge upp hade varit att ge upp sig själv!

I alla våra möten använder vi oss av vår underbara givande mötesform, den mötesformen skapar en känsla av sammanhang, vilket varit och är oerhört viktigt för oss som egna företagare som skapare av en meningsfull vardag och ett meningsfullt arbete. Det skapar delaktighet, mod, drivkraft, psykiskt och social hälsa!

Genom vårt arbete som för oss mest känns som något fantastiskt skapas faktiskt ett aktivt lärande och en fördjupad självkänsla och ett starkt självledarskap! Och det också genom att vi har delat Lyssnartid, i långa årsvisa perioder flera gånger per vecka, under alla dessa 28 år!!

Det har blivit till ett åtagande att finnas där för varandra, och vi har funnits där, samtidigt har vi levt egna liv med andra vänner, familj, barn och barnbarn och i perioder inte alltid hunnit träffats som vänner, men alltid hunnit delat tid, på telefon om inte annat. OTROLIGT värdefull tid som vi önskar alla ska få uppleva och ha!!

Vi utgår alltid från att vi är fullständigt friska och klart tänkande kreativa människor och har stor tillit till varandras förmåga att finna sin väg till ännu bättre hälsa – Vi utgår från det som fungerar, idag vet jag att det kallas för att ha ett Salutogent förhållningssätt, något man ofta strävar efter i arbetslivet. Kanske är det en av de ingredienser vi har haft i vårt förhållningssätt som gjort att vi kommit vidare och haft en utvecklande relation!?

Idag vet vi genom forskning hur viktigt det är för individer i tex en arbetsgrupp att kunna skapa dessa värden för att skapa hälsa, men också för människan var för sig för att uppleva ett hälsosammare och mer kreativt, utvecklande liv.

Det är väl det som också gjort oss envisa 🙂 vi känner ju hur bra vi mår och hur vi kan ta oss igenom den ena svårigheten efter den andra. Det ena hindret efter det andra rivs ner och till slut ser vi bara möjligheter och glädje!!

Glädje och att firar! Vi firar oss, bara för att vi är vi och för allt vi uppnått och uppnår och varenda utvecklingssteg i oss själva firar vi. Vi firar för att få uppleva varandras utveckling och få följa med på en fantastisk livsresa! Vi firar att vi har vår relation som är värdefull!

Att fira kan vara: Att gå på teater, musikal eller en konstutställning eller bara vara tillsammans i naturen eller som nu med våra barnbarn eller att måla ihop, gå en kurs tillsammans, ge varandra uppskattning så tårarna rinner av glädje!!! Det är viktigt att fira, vi firar ju faktiskt oss själva vid varje samtal, genom uppskattning till varandra och oss själva. Vi tror på uppskattningens kraft!

Efter många års coachande av varandra är det som att få ta del av en väldigt lång och spännande bok eller en underbar film. Den bästa man kan tänka sig.

Utmaningar och problem?! Ja det har vi haft som de flesta relationer och tack vare att vi har byggt upp en tillit och stor trygghet, så har vi klarat mycket av det som annars kunde ha sänkt vilken relation som helst.

Att göra Avtal medan man fortfarande är vänner är ett hett tips, speciellt när det gäller de mjuka värderna vilket många ofta glömmer när man är vänner och startar upp något. Vi skrev in i våra arbetsavtal och kontrakt med varandra att vi ska arbeta med dessa metoder och leva som vi lär. Om vi sen skulle vi få problem och hamna i svåra meningsskiljaktigheter eller osämja så måste vi träffas minnst 10 ggr med en annan Lyssnarskaps kunnig person som ska coachar oss. För att vi ska ha möjlighet, att om så måste ske, skiljas som vänner. Vi behövde aldrig använda oss av den delen i kontraktet, kanske för att vi visste att det fanns där så klarade vi ut det själva. Ibland är det intentionen som är det viktiga!

Med ålder och erfarenhet kommer visdom brukar det ju så vackert heta!

Vår uppmaning till dig är att: Finn någon i din närhet att skapa en trygg relation med, någon som inte alltid kommer med egna råd utan kan konsten att lyssna, med stor närvaro, tillit och tro på din förmåga. Se sedan till att ni alltid delar upp lyssnar och pratar -tiden, gärna med ett tidur så båda får både tala och lyssna. Uppskatta varandra och självuppskatta inför varann – det får vem som helst att växa!

Lycka till och varmt välkomna på vår kurs i höst  – Lyssnarskap det kreativa lyssnandet.

Rinnie Crossler

och

Nelly Strömberg – http://www.vedicartacademy.se/