Hälsa och Produktivitet=Sant

Balanserad kommunikation och känslokompetens

Idag är det viktigare än någonsin att chefer och ledare utvecklar sin Känslokompetens och att de har metoder för att utveckla sin egna och sina medarbetares balanserade kommunikation. För att skapa positiv arbetsmiljö och hälsa, vilket både kortsiktigt och långsiktig kommer att minska sjukfrånvaro  och sjuknärvaro.

Genom att minska ohälsa och lidande kommer organisationer tjäna mer pengar och kunna satsa mer på utveckling och hållbara lösningar och innovation. En människa som mår bra är mer produktiv det är en realitet och ingen utopi som organisationer faktiskt kan ha som ett eget självändamål att sina medarbetare ska må bra för att bli mer produktiva.

Idag pratar vi också om hållbarhet, det måste ju även gälla människors hållbarhet och inte enbart natur eller produktens.

Om vi ska få hållbarhet i grunden så måste vi börja med människans hållbarhet och relationernas hållbarhet. För det är genom dem som vi får människor som mår bra och människor som mår bra blir som sagt produktiva och det betyder att de tänker bra, skapar bra, att de kommer med nya smarta lösningar på nya problem och inte svarar med ett gammalt tänkande eller vad de tror att chefen vill höra, eller är helt tysta för att de är rädda för att svara fel.

En människa som är hållbar tänker bra om hållbarhet!

Att lägga ner tid och resurser på hållbara relationer och balanserad kommunikation kan få allt att vända och det kan få oss att komma ur denna trend av sjukfrånvaro och sjuknärvaro som tyvärr bara ökar och ökar. Det är vi människor som kan göra något åt detta ingenting annat, det är vi som måste lära oss leva mer mänskligt och klara av att leva med den utveckling som vi har tagit oss till.

Hur ska vi förhålla oss till varandra och hur kan vi utveckla oss som individer också och inte bara utveckla AI och annan intelligens vi behöver ta tillvara på den mänskliga intelligensen också.

Det är tydligt att vi genom vår utveckling nu kräver ett hållbart mående. Det är inget fel på människan det är en utvecklingsfas, vi har blivit mer medvetna och utvecklade, vi vet mer om vårt mänskliga sinne nu än någonsin tidigare, vi kan inte längre acceptera ohälsosamma förhållanden varken i den yttre eller inre miljön.

Vi kan inte ta ett piller och bli som förut för vi kan inte gå tillbaka i utvecklingen, vi kan bara gå framåt och då krävs det utveckling och kunskap och metoder för att föra oss framåt.