Föräldraskap = Ledarskap – Konsten att lyssna den viktigaste kunskapen!

I ett föräldraskap liksom alla typer av ledarskap är konsten att lyssna den viktigaste kunskapen.  

Här kommer 5 tips på vägen för att bli en riktig HEARO en lyssnarhjälte, både för dina barn och dina medarbetare. 

 

1) Lyssna– lyssna med genuint intresse – den du lyssnar på känner din närvaro och ditt genuina intresserad, även om du försöker dölja ett ointresse, en trötthet, din stress – så hand om dig så att du KAN lyssna med genuint intresse. Annars, var ärlig, t ex: jag är trött nu, men jag vill väldigt gärna finnas här för dig ändå!

2) Uppmärksamhet – visa uppmärksamhet, med kroppen, ögonen, minspelet och kroppshållningen. Alla som blir lyssnade på kan läsa av ditt kroppsspråk och hur uppmärksam du egentligen är!

3) Uppskatta – ha ett uppskattande förhållningssätt, tänk uppskattande tankar om den du lyssnar på, även om du inte gillar beteendet eller det du får höra så kan du t ex tänka: vad bra att detta kommer ut nu så att vederbörande kan tänka klart och fokuserat efteråt, eller vad bra att den här personen känner sig så trygg att den kan uttrycka detta för just mig.

4) Förstå – försök att förstå, även om du inte förstår eller inte sympatiserar så kan du visa förståelse och att du försöker förstå den som talar eller uttrycker sig för dig – många har en känsla av att om man visar förståelse så måste man också sympatisera med det som den andra människan säger eller uttrycker, men empati och sympati är inte samma sak!! 

5) Tala – för att bli en riktigt bra lyssnarhjälte krävs att någon också har lyssnat på dig – det är genom att bli lyssnad på med genuint intresse, rätt uppmärksamhet, ett uppskattande förhållningssätt och förståelse som du också utvecklar din egen förmåga att lyssna på rätt sätt!