Känslor lärs inte ut genom intellektuellt utan genom känslorna!

Känslor kan inte läras ut bara genom intellektet utan måste upplevas och erfaras för att bli till sina egna, att få gå igenom och vara i känslorna med en trygg och tillitsfull person, är det som ger Känslokompetens!

Ett barn anknyter  till en förälder som kan hjälpa barnet på ett tryggt och sunt sätt att reglera sina känslor. 

Varje barn reglerar sina känslor, upplevelser, sådant som stressar barnet, automatiskt genom den som är nära och trygg, som barnet har anknytning till och som barnet då också anknyter till.  Barnet får en tryggare anknytning till föräldern genom att den får reglera sig hos och genom den föräldern. Upp t o m 6 månaders ålder kan det lilla barnet inte reglera sig själv utan behöver göra det genom sin närmaste anknytningsperson.

När ett barnet gråter, skriker, darrar, snyftar, osv alltså reglerar sig och föräldrarna inte klarar av att vara där på ett sunt och tryggt sätt för barnets reglering, då signalerar det till barnet att här är ingen framkomlig väg, barnet kan då ge upp,  stänga av och drar sig tillbaka. Automatiskt förstår barnet att föräldern inte är trygg med just denna känsla och inte har tillräcklig förmåga (kompetens) för att vara där för barnets behov att reglera sig. Det här kan leda till otrygg anknytning.

I anknytningsteorin har man gjort flera undersökningar med barn gällande trygg eller otrygg anknytning och funnit att den som har en trygg anknytning klarar sig bättre i uppgifter och utmaningar, än den med otrygg anknytning. De visade också på större entusiasm och glädje, samt större uthållighet även vid svåra problem. 

Det här ger upphov till att många barn växer upp utan att ha full kontakt med sin naturliga läkprocess och möjlighet att reglera sig, vilket i vuxen ålder också kan ge allt från psykiska problem till fysiska spänningar och sjukdomar. 

Mina kurser i Känslokompetens är tänkta att ge dig som blivande förälder eller som förälder med yngre och äldre barn t o m vuxna barn och barnbarn, möjlighet att förstå dessa mekanismer och återta och utveckla den kunskap som kan skapa stor läkning i systemet och ge ökade möjligheter till bättre Hälsa och Kognitiv förmåga. Minskad stress i familjelivet och ökat samarbete mellan familjemedlemmarna. 

Jag har 30 års erfarenhet av lyssnarskap och känslors kompetens både i mig själv såväl som i arbete med andra, både vuxna och barn.

Varmt välkommen att kontakta mig för handledning eller för en kurs i Känslokompetens.

rinnie@hearo.se