Hälsa och Produktivitet = Sant

Balanserad kommunikation och känslokompetens

Idag är det viktigare än någonsin att chefer, ledare och medarbetare utvecklar sin Känslokompetens och att de har metoder för att utveckla sin egna och sina medarbetares balanserade kommunikation, för att skapa positiv arbetsmiljö och hälsa. Det kommer att både kortsiktigt och långsiktig minska sjukfrånvaro  och sjuknärvaro. Sjuknärvaron är minst lika olönsamt som en sjukfrånvaro, då det både påverkar produktiviteten i människan som är sjuknärvarande och påverkar medarbetarna, funktion och produktiviteten går ner, andra behöver kliva in, ohälsa och missnöje sprider sig till medarbetarna  såväl som till kunder, klienter, patienter etc.

Genom att minska ohälsa och lidande, minska sjuknärvaron och sjukfrånvaron så kommer organisationer tjäna mer pengar och kunna satsa mer på utveckling och hållbara lösningar och innovation. En människa som mår bra är mer produktiv det är en realitet och ingen utopi som organisationer faktiskt kan ha som ett eget självändamål.

Idag pratar vi också om hållbarhet, det måste ju även gälla människors hållbarhet och inte enbart miljö eller produktion.

Om vi ska få hållbarhet i grunden så måste vi även arbeta med människans hållbarhet och relationernas hållbarhet. För det är genom dem som vi får människor som mår bra, tänker bra, skapar bra, de kommer med nya intelligenta lösningar på problem och svarar inte med ett gammalt tänkande eller vad de tror att chefen vill höra, eller är helt tysta för att de är rädda för att svara fel. En människa som är hållbar tänker bra om hållbarhet!

Att lägga ner tid och resurser på hållbara relationer och balanserad kommunikation kan få allt att vända och det kan få oss att komma ur denna trend av sjukfrånvaro och sjuknärvaro som tyvärr bara ökar och ökar. Det är vi människor som kan göra något åt denna situation, ingenting annat. Det är vi som måste lära oss leva mer mänskligt.

Hur ska vi förhålla oss till varandra? Hur kan vi utveckla oss som individer? Hur kan vi tillvara på den mänskliga intelligensen? Ja frågorna är många och vi behöver börja arbeta med HURet!

Det är tydligt att vi genom vår utveckling nu kräver ett hållbart mående. Det är inget fel på människan det är en uppvaknande i människan, vi kan inte acceptera ohälsosamma förhållanden varken i den yttre eller inre miljön.

Vi kan inte ta ett piller och bli som förut för vi kan inte gå tillbaka i utvecklingen, vi kan bara gå framåt och då krävs det utveckling och kunskap och metoder för att föra oss framåt.