Lyssnandet som skapar kreativitet! Konsten som öppnar upp din lyhördhet!

Att Lyssna är en en konst. Att tala kan också vara ett konststycke för den som inte är van att ta den platsen.

Självkännedom – ledarskap – självledarskap – medarbetarskap – Kasam /Känsla av sammanhang – Salutogent förhållningssätt och att vi är varandras arbetsmiljö,  är ord som vi får höra mer och mer av. Vi är befinner oss i en tid av utveckling där hela människan måste vara med och det har blivit viktigt för ett lyckat resultat i arbetet och för att skapa en hälsosam arbetsplats.

I mars 2016 kom nya föreskrifter i en så kallad AFs från Arbetsmiljöverket.Där står det om företags skyldigheter till förebyggande arbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Detta är ett ämne som intresserar mig mycket.

Idag är det ännu viktigare än någonsin att chefer och ledare utvecklar sin Känslokompetens och att de har metoder för att utveckla sin egna och sina medarbetares balanserade kommunikation för att skapa positiv arbetsmiljö och hälsa, vilket på kortsiktigt och långsiktig kommer att minska sjukfrånvaro, ohälsa och lidande. Samtidigt kommer organisationers tjäna mer pengar och kunna satsa mer på utveckling och hållbara lösningar och innovation.

Särskilt gäller detta förebyggande arbete förskola, skola och för dem som arbetar inom vården.

Tänk dig en arbetsplats som lyckas bibehålla och utveckla god kommunikation, kreativitet, drivkraft och gemenskap, medkänsla, delaktighet och en känsla av sammanhang. Där glädje och hälsa är viktigt på riktigt! Där ni känner tillit, trygghet och mod och vågar lyckas med det ni tar er för!

Jag kan hjälpa er att öppna upp för ett naturligt förhållningssätt som fungerar i alla era relationer.

_________________________________

 Vi kan redan idag skapa en hälsosam morgondag! Dagens barn och unga är morgondagens vuxna!

 

  • Crea Diem // Rinnie