Lyssnandet som skapar kreativitet! Konsten som öppnar upp din lyhördhet!

Att Lyssna är en en konst. Att tala kan också vara ett konststycke för den som inte är van att ta den platsen.

Självkännedom- ledarskap – självledarskap – medarbetarskap – Kasam /Känsla av sammanhang – Salutogent förhållningssätt och att vi är varandras arbetsmiljö,  är ord som vi får höra mer och mer av. Vi är befinner oss i en tid av utveckling där hela människan måste vara med och det har blivit viktigt för ett lyckat resultat i arbetet och för att skapa en hälsosam arbetsplats.

Jag har ett ord till som jag gärna delar med mig av och det är att ledare och medarbetare behöver bli känslokompetenta!

Särskilt gäller det inom förskola, skola och vården.

Tänk dig en arbetsplats som lyckas bibehålla och utveckla god kommunikation, kreativitet, drivkraft och gemenskap, medkänsla, delaktighet och en känsla av sammanhang. Där glädje och hälsa är viktigt på riktigt! Där ni känner tillit, trygghet och mod och vågar lyckas med det ni tar er för!

Jag kan hjälpa er att öppna upp för ett naturligt förhållningssätt som fungerar i alla dina relationer.

_________________________________

 Vi kan redan idag skapa hälsosam morgondag! Minns också att dagens barn och unga är morgondagens vuxna!

 

  • Crea Diem // Rinnie