Lyssnandet som skapar kreativitet! Konsten som öppnar upp din lyhördhet!

Föräldrautbildningar, ledarskap, familjekurser, barn och vuxenutbildningar i personlig utveckling och mental träning!

Mina utbildningar är naturliga och enkla, men de enkla kan ofta vara det svåra och då kan man behöva hjälp med det! Kurserna är grundläggande och praktiska med verktyg att använda direkt i vardagen, för att du ska få erfara och lätt kunna väcka upp dessa erfarenheter i ditt liv, det blir inte ännu en sak som ska göras, det blir något att vara!

Enklare föräldraskap för dig som kämpar med konflikter, gränssättning och starka känslor och vill ha hjälp!

Måla tillsammans med ditt barn – barns kreativitet och skaparglädje, finn ditt eget inre barns längtan och frigör dig från prestation, oro, måsten och inre krav, släpp dig fri i konsten och LEK med ditt barn, både det yttre och det inre barnet kommer känna stor glädje!!

Varmt välkommen till min hemsida här kan du läsa mer om mig och mina tjänster!

En helt NY hemsida är på gång den heter HEARO men är inte klar ännu – letar du efter datum priser mm på mina kurser så håller jag den här uppdaterad fram tills att den nya hemsidan släpps i början av 2021!

Rinnie