Lyssnandet som skapar kreativitet! Konsten som öppnar upp din lyhördhet!

Att Lyssna är en en konst. Att tala kan också vara ett konststycke för den som inte är van att ta den platsen.

Självkännedom – självledarskap – ger bättre ledarskap och medarbetarskap – Kasam är Känslan av sammanhang – Salutogent förhållningssätt och att vi är varandras arbetsmiljö,  är ord som vi får höra mer och mer av. Vi är befinner oss i en tid av utveckling där hela människan måste vara med, det har blivit viktigt för ett lyckat resultat i arbetet och för att skapa en hälsosam arbetsplats.

I mars 2016 kom nya föreskrifter i en så kallad AFs från Arbetsmiljöverket.Där står det om företags skyldigheter till förebyggande arbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö.

Idag är det ännu viktigare än någonsin att chefer och ledare utvecklar sin Känslokompetens och att de har metoder för att utveckla sin egna och sina medarbetares balanserade kommunikation för att skapa positiv arbetsmiljö och hälsa, vilket både kortsiktigt och långsiktig kommer att minska sjukfrånvaro, ohälsa och lidande. Samtidigt kommer organisationers tjäna mer pengar och kunna satsa mer på utveckling och hållbara lösningar och innovation.

Särskilt gäller detta förebyggande arbete förskola, skola och för dem som arbetar inom vården, där sjukskrivningarna bara ökar.

Tänk dig en arbetsplats som lyckas bibehålla och utveckla god kommunikation, där du har utrymme och konkreta strategier för att ta hand om dig oavsett du möter andra i ditt arbete som har det svårt. Där din kreativitet utvecklas och tas tillvara på, så att du verkligen kan utgå ifrån din egen inre drivkraft. Där gemenskap, medkänsla, delaktighet och en känsla av sammanhang genomsyrar hela er organisation. Där glädje och hälsa är viktigt på riktigt! Där du känner tillit och trygghet som blir till mod så att du vågar lyckas med det du tar dig för!

Jag kan hjälpa er att öppna upp för ett  förhållningssätt som fungerar i alla era relationer.

_________________________________

 Vi kan redan idag skapa en hälsosam morgondag. Dagens barn och unga är morgondagens vuxna och det är vi som ska föregå med gott exempel.

 

  • Crea Diem = Skapa dagen! // Rinnie