Lyssnandet som skapar kreativitet! Konsten som öppnar upp din lyhördhet!

Att Lyssna är en konst. Att tala kan också vara ett konststycke för den som inte är van att ta den platsen.

Självkännedom och självledarskap – ger  bättre ledare, bättre medarbetare och en bättre arbetsmiljö! Vi är befinner oss i en tid av utveckling där hela människan måste vara med, det har blivit viktigt för ett lyckat resultat i arbetet och för att skapa ett hälsosamt liv och en hälsosam arbetsplats.

I mars 2016 kom nya föreskrifter i en så kallad AFs från Arbetsmiljöverket.Där står det om företags skyldigheter till förebyggande arbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö.

Idag är det ännu viktigare än någonsin att chefer och ledare utvecklar sin Känslokompetens och att de har metoder och satsar resurser för att utveckla både sin egen och sina medarbetares självkännedom, för att kunna leda sig själv och andra behöver man veta mer om sitt själv!
Att utveckla en balanserade kommunikation i gruppen, att skapa positiv arbetsmiljö och hälsa hänger ihop med den ökade självkännedomen.

Att ha koll på VAD som orsakar de organisatoriska problem och VAD som kan ligga till hinder för en god arbetsmiljö är också än mer viktigt idag än vad vi tidigare trodde – större delen av social ohälsa och sjukskrivningar på arbetsplatser vet vi idag handlar om det organisatoriska och inte enbart om individen. Om vi inte kan se att en människa är en helhet och att hela den helheten behöver få vara med i arbetet så kommer människan att gå sönder. 

Ett förebyggande arbete skapas redan vid barnsben, vi kan utbilda och stötta de unga som är nästa generations föräldrar, vi kan utbilda och stötta befintliga föräldrar, förskolan och skolans personal, det är ett viktigt arbete som vi behöver satsa på för att förebygga ohälsa på längre sikt.
Genom att unga får en bättre självkänsla och tillgång till hela sig och sin drivkraft skapas bättre förutsättningar att de inte gör brott på vare sig dig, mig eller sig själva. Men vi kan inte utbilda i något vi själva inte har erfarit eller utvecklat i oss själva.!

Över lag i samhället saknas det en grundläggande kunskap och förståelse – det finns intellektuella idéer men få har erfarit dem och därför blir det svårt att implementera. Mina utbildningar är helt naturliga och grundläggande för att du ska få erfara.
Det är det som kommer att göra skillnad!!

Du kan göra skillnad – Crea Diem = Skapa dagen! // Rinnie