Lyssnandet som skapar kreativitet! Konsten som öppnar upp din lyhördhet!

Att Lyssna är en en konst. Att tala kan också vara ett konststycke för den som inte är van att ta den platsen.

Självkännedom och att ha ett eget självledarskap – ger ett bättre ledarskap, bättre medarbetarskap och en bättre arbetsmiljö! Vi är befinner oss i en tid av utveckling där hela människan måste vara med, det har blivit viktigt för ett lyckat resultat i arbetet och för att skapa en hälsosam arbetsplats.

I mars 2016 kom nya föreskrifter i en så kallad AFs från Arbetsmiljöverket.Där står det om företags skyldigheter till förebyggande arbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö.

Idag är det ännu viktigare än någonsin att chefer och ledare utvecklar sin Känslokompetens och att de har metoder för att utveckla sin egna och sina medarbetares självkännedom, självledarskap och att utveckla en balanserade kommunikation i gruppen, för att skapa positiv arbetsmiljö och hälsa.

Att ha koll på VAD som orsakar de organisatoriska problem som kan ligga till hinder för en god arbetsmiljö är också än mer viktigt idag än vad vi tidigare trodde – större delen av social ohälsa och sjukskrivningar på arbetsplatser vet vi idag handlar om det organisatoriska och inte om individen.

Det här gäller också i ett förebyggande arbete redan på förskola, skola där vi bör leva som vi lär och har med nästa generation att göra, HUR vill vi att dem ska må i framtiden och HUR vill vi att dem ska förhålla sig till oss när vi blir äldre?!

Dessa kunskaper gäller särskilt för de utsatta riskyrkesgrupperna som arbete inom vården och omsorg där sjukskrivningarna bara ökar.

Tänk dig att ha en arbetsplats som lyckas bibehålla och utveckla god kommunikation, där du har utrymme och konkreta strategier oavsett vad du möter i ditt arbete.

Tänk dig att din kreativitet får utvecklas och tas tillvara på, så att du verkligen kan utgå ifrån din egen inre drivkraft. Där gemenskap, medkänsla, delaktighet och en känsla av sammanhang genomsyrar hela er organisation. Där glädje och hälsa är viktigt på riktigt!

Där du känner tillit och trygghet som blir till mod, så att du vågar lyckas med det du tar dig för!

Jag kan hjälpa er att öppna upp för ett  förhållningssätt som fungerar, i alla era relationer.

Crea Diem = Skapa dagen! // Rinnie